leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de verschillende afdelingen van het VSO. Zij denkt mee over het school- en personeelsbeleid, organiseert van alles en wisselt nu en dan uit met de Medezeggenschapsraad. Deze actie is ook opgenomen in ons schooljaarplan, dat onderdeel vormt van de kwaliteitszorg-cyclus. 

 

Een belangrijke taak van de leerlingenraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de leerlingen en de leerkrachten. De leerlingenraad geeft advies en mag meedenken over besluiten die in de school genomen worden. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De leden van de leerlingenraad worden democratisch gekozen d.m.v. een verkiezing.

De coördinator van de leerlingenraad is bereikbaar via p.de.ruiter@o2g2.nl