Europees Sociaal Fonds (ESF) en REACT-EU

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Met deze subsidies kunnen we vormen van onderwijs realiseren die wij vanuit de rijks bekostiging niet kunnen betalen. Zo zijn wij in staat onze leerlingen nog beter voor te bereiden op hun plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. De subsidie vanuit het ESF is opgehoogd met een subsidie vanuit REACT_EU. Deze subsidie is specifiek bedoeld om de gevolgen te verkleinen van Covid-19 voor onze leerlingen en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Wij zetten het geld in voor onder meer, financiering van (externe) branchegerichte cursussen, voor een meer professionele inrichting van het Werkplein Dilgtplein en extra investering in praktijklessen.