missie en visie

Onze school voor speciaal onderwijs (SO/VSO) is een school waarbij onderwijs en revalidatie geïntegreerd zijn. Het onderwijs wordt afgestemd op individuele ontwikkelingsbehoeften. Wij werken op een ontwikkelingsgerichte manier, op basis van de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Het doel is een zo goed mogelijke voorbereiding op een vervolgopleiding dan wel voorbereiding op een zo volwaardig mogelijke integratie in de maatschappij. Wij werken daarin nauw samen met het UMCG, afdeling Revalidatie, afdeling Beatrixoord Haren en het Scheper Ziekenhuis, afdeling Revalidatie in Emmen. We zorgen ervoor dat de leerlingen een geïntegreerd aanbod krijgen, dat hen optimaal voorbereidt op de 21e eeuw. Dit aanbod kent zowel onderwijs-, als revalidatiedoelen, passend in de ontwikkeling van de leerling, waarbij d.m.v. ICT de computer als prothese kan worden ingezet, wat bijdraagt aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We zijn een expertisecentrum voor onderwijs, motoriek en zorg op maat voor leerlingen, jongeren met functiebeperkingen en stoornissen in het motorisch functioneren, waar diagnostiek, behandeling, verzorging, begeleiding, onderwijs en toeleiding naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding geboden wordt.