Welkom

Welkom op de website van de Mytylschool Prins Johan Friso. 

De Mytylschool Prins Johan Friso is een openbare school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal onderwijs. We bieden onderwijs aan leerlingen waarbij de fysieke beperking voorliggend is, óf waarbij sprake is van een meervoudige beperking. We zorgen ervoor dat de leerlingen een geïntegreerd aanbod krijgen, dat hen optimaal voorbereidt op een volwaardige plek in de maatschappij. Dit aanbod kent zowel onderwijs- als revalidatiedoelen, passend in de ontwikkeling van de leerling. Door de nauwe samenwerking met UMCG Beatrixoord, zijn we in de regio hét expertisecentrum voor onderwijs, motoriek en zorg op maat voor leerlingen met functiebeperkingen en stoornissen in het motorisch functioneren.