informatie over de onderwijs en revalidatie-afspraken 2020-2021

25 september 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Met dit document willen wij u graag informeren over de werkwijze, afspraken en bijbehorende planning voor het komende schooljaar. De exacte data en tijden van deze afspraken ontvangt u zodra deze bekend zijn. Een overzicht van alle afspraken vindt u in de bijlage ‘Afsprakenoverzicht 2020 – 2021’.
Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen  voor beide organisaties, kunnen afspraken digitaal of op andere wijze worden vormgegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen afspraken die gelden voor alle ouders en/of kinderen en afspraken die alleen gelden voor kinderen met een revalidatie indicatie en op de Mytylschool een revalidatie-behandeling krijgen. Een kind zonder revalidatie indicatie krijgt geen individuele behandeling. De behandelaars zijn daarentegen wel betrokken bij activiteiten in de klas in de vorm van onderwijsondersteuning.

De informatie in dit document kunt u ook nalezen op de website en in de school-app van de PJF Mytylschool.

 

Met vriendelijke groet,
Groepsleiding PJF Mytylschool Haren en behandelaars UMCG CvR Kinderrevalidatie

Documenten