Gezonde School de podcast

29 maart 2022
 
 
 
 
Gezonde School, de podcast’ is een serie van Gezonde School, een landelijk programma dat scholen stimuleert om te werken aan een gezonde leefstijl.
Hoe belangrijk is kunst en cultuur voor de gezondheid van leerlingen en studenten? En wat kunnen onderwijsprofessionals op dit gebied doen? 
Podcastmaker Maarten Dallinga spreekt in deze aflevering met Ronald Kox van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ook bezoekt hij Mytylschool Prins Johan Friso in het Groningse Haren, waar VSO onderbouw-leerlingen uitstroom Arbeid en Diplomagericht binnen het project Mijn Stem, Mijn Talent * kunstonderwijs volgen. ‘
 
* Het project "Mijn Stem, Mijn Talent" heeft als doel: voor de onderbouwleerlingen van het vso uitstroom arbeid en diplomagericht een betekenisvol kunst en cultuurprogramma te ontwikkelen, waarbij de leerling centraal staat, de artistieke ontwikkeling op vele manieren wordt gestimuleerd, er verbinding wordt gemaakt met andere leergebieden (met name burgerschap) en het creatief proces van ‘oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren’ wordt doorlopen. Het kunst en cultuurprogramma draagt bij aan het (veer)krachtiger maken van de leerlingen als persoon: het geeft leerlingen zoveel mogelijk regie en biedt hen de mogelijkheid om ‘hun eigen stem te ontdekken, van zich te laten spreken én talenten en interesses te ontdekken, verder te kunnen ontwikkelen en deze vervolgens zichtbaar te maken aan de samenleving.

Behalve via Anchor, kun je luisteren via o.a. Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.